نوشتن مطالب جدید
dispositif
پرونده ای بنویسید
طرح
برنامه ، کارگاه ، آموزش ، دوره (کورس) آنلاین ، مرکز پذیرش یا هر وسیله دیگری که مستقیماً برای پناهندگان قابل دسترسی است.
~ 20 دقیقه
demarche
پرونده ای بنویسید
مراحل (اقدامات)
یک امور اداری را گام به گام تشریح نمایید تا برای پناهندگان و دسترسی و درک آن تسهیل شود.
~ 40 دقیقه
structure
شناسایی (تشریح ) یک
سازمان
فهرست ادغام را برای تسهیل ارتباط بین افراد سهیم و دسترسی به تماس پناهندگان تکمیل نمایید.
به زودی دردسترس شما!
lexique
اضافه کردن یک کلمه (لغت) به
فرهنگ لغت
کلمات دشوار مدیریت (امور اداری) و ادغام را برای درک آسانترآن به پناهندگان تشریح نمایید.
به زودی
ترجمه نمودن برای دسترسی آسان
traduction

آیا شما به زبان دیگری هم صحبت میکنید؟ به شبکه ای بپیوندید:


گسترش پلتفرم در منطقه محل اقامت شما

Réfugiés.info کمک می کند تا لیستی به روز شده از برنامه های موجود برای پناهندگان تهیه نماید.

به لطف ویژگی های همکاری در پلتفرم ، سازمان ها می توانند برنامه های خود را به طور مستقل پخش کنند. تیم ما در صورت لزوم از طریق چت (Livechat) از آنها پشتیبانی می کند.

Réfugiés.info توسط مترجمان واقعی اطلاعات را برای شما ترجمه می کند.

این پلتفرم برای ترجمه و رواج اطلاعات به زبان ساده و آسان برای پناهندگان به شبکه ای از داوطلبان وترجمانان متکی است.

Refugies.info به شما کمک می کند تا ذینفعان خود را در داخل قلمرو خود و فراتر از آن راهنمایی کنید.

با تشکر از پوشش ملی Réfugiés.info ، ذینفعان می توانند اطلاعات بیشتری را بدست آورند. آنها به برنامه های موجود در محل سکونت خود دسترسی خواهند داشت ، و همچنین اطلاعات عمومی کسب خواهند کرد. این رویه ها کل فرانسه را پوشش می دهد.

تیم Réfugiés.info پشتیبانی خاص را به شما ارائه می دهد.

ما با استفاده از منابع انسانی قابل بسیج در قلمرو شما ، اهداف استقرار شما را با هم تعریف می کنیم. و تیم ما در صورت لزوم برای آموزش و تربیت سفیران سفر می کند.

مطمئن هستید ؟

قرار ملاقات بگذارید

Photo Nour

Nour Allazkani

سفیر

قرار ملاقات گذاشتن
مطابق به دسترس بودن شما

درست کردن

کامنت های مشخص
آیا یک پاراگراف اشتباه است؟ مستقیماً در سطح پاراگراف پاسخ دهید. نیازی به حساب (اکاونت) نیست. با قرار دادن موشواره روی پاراگرافی که می خواهید تصحیح کنید.
پیشنهاد به اصلاح (به زودی)
پیشنهاد نمودن یک عبارت جدیدی یک پاراگراف برای آسانی مسئول پرونده . پرونده ها (صفحه ها) توسط چندین اشخاص نوشته می شوند!
loading...