Panneau de gestion des cookies

13 برگه‌ها پیدا شد

برگه‌های برنامه

13
برگه‌های برنامه
13
13 - Bouches-du-Rhône

آموزش زبان فرانسوی

آموزش زبان و کارگاه ها برای بهبود زبان فرانسوی در Marseille
رایگان
فرانسوی
تحرک
خانواده
Mot à MotDes mots d'ancrage
13 - Bouches-du-Rhône

یادگیری زبان فرانسه برای فرزندپروری

آموزش زبان برای برقراری ارتباط بهتر شفاهی به زبان فرانسوی با مکتب فرزندتان.
رایگان
دقیقا 10 ماه
فرانسوی
خانواده
A Voix HauteA Voix Haute
18 - Cher

حمایت اجتماعی داشته باشید

برای پناهندگان، اسکان موقت داشته باشید وهمراهی شوید.
دقیقا 9 ماه
اداری
مسکن
خانواده
Le Relais - service CPHle CPH de Bourges, association Le Relais
6 - Alpes-Maritimes

دریافت کمک و همراهی

AFUCA جامعه اوکراینی را در جنوب فرانسه گرد هم می آورد.
رایگان
خانواده
فعالیت و فرهنگ
اداری
AFUCA AFUCA (Association Franco-Ukrainienne Côte d'Azur)
36 - Indre

اقامت و همراهی جامع

دسترسی به مسکن موقت به مدت 9 ماه و همراهی
تقریباً 9 ماه
مسکن
اداری
خانواده
AidaphiCentre Provisoire d'Hébergement (CPH) AIDAPHI
13 - Bouches-du-Rhône

یاد بگیری در حین تفریح

کارگاهی برای والدین و فرزندانشان برای کار بر روی مهارت های مدرسه.
رایگان
خانواده
فرانسوی
تحصیلات
A Voix HauteA Voix Haute
51 - Marne

کمک در انجام مراحل اداری

دسترسی به رایانه (کامپیوتر)، چاپ اسناد، دریافت کمک در جستجوی کار...
رایگان
اداری
خانواده
فعالیت و فرهنگ
MosaïcMosaïc
5 - Hautes-Alpes

فعالیت هایی را برای تمام اعضاء خانواده پیدا کنید

فعالیت های رایگان برای خانواده ها
رایگان
خانواده
فعالیت و فرهنگ
Communauté de Communes du Pays des ÉcrinsLe Centre SocioCulturel Des Écrins
59 - Nord

در مراحل اداری خود کمک بگیرید

یک تیم و داوطلبان از شما استقبال می کنند، به شما اطلاع می دهند، مطابق درخواست شما به شما کمک می کنند.
رایگان
اداری
خانواده
فعالیت و فرهنگ
Centre social Albert Jacquard - Lillele Centre social Albert Jacquard
57 - Moselle

تفریح ​​خانوادگی در Metz

در طول سال بصورت رایگان در فعالیتهای خانوادگی شرکت و با افراد محله خود آشنا شوید.
رایگان
خانواده
فعالیت و فرهنگ
Centre Social PiocheCentre Social Pioche
21 - Côte-d'Or

در یک گروه بحث بین زنان شرکت نمایید

Solidarité Femmes 21 گروه های حمایتی را برای زنان قربانی خشونت تحت نظارت این انجمن ارائه می نماید.
5€ هر بار
صحت
خانواده
فعالیت و فرهنگ
Solidarité Femmes 21Solidarité Femmes 21
33 - Gironde

حمایت در زندگی اجتماعی، حرفه ای و فرهنگی

کمک های محلی برای زنان در تبعید در بوردو (Bordeaux).
3€ در سال
فعالیت و فرهنگ
اداری
خانواده
PromofemmesPromofemmes
21 - Côte-d'Or

از حمایت های آموزشی فرزندان خود بهره مند شوید

در همه موارد مربوط به تحصیل فرزندان خود از پشتیبانی همه جانبه بهره مند شوید.
رایگان
خانواده
تحصیلات
SECOURS CATHOLIQUE délégation BourgogneSecours Catholique de Bourgogne