Panneau de gestion des cookies

171 برگه‌ها پیدا شد

Vaucluse: این دپارتمان در حال گسترش است

Réfugiés.info پلتفرم ای است که مستقیماً توسط انجمن ها، داوطلبان و مددکاران اجتماعی پشتیبانی می شود. به ما کمک کنید این برنامه را غنی سازیم!برگه بنویسید

برگه‌های برنامه

69
برگه‌های برنامه
69
کل فرانسه

تامین مالی پروژه حرفه ای شما

برای راه اندازی کسب و کار، خرید وسیله نقلیه یا دریافت گواهینامه رانندگی، بودجه دریافت کنید.
حداکثر 6 ماه
درج حرفه ای
تحرک
Adie Association pour le Droit à l'Initiative EconomiqueAdie
کل فرانسه

کار با کشاورزان

ماموریتی را پیدا کنید که با مهارت ها، علایق و اوقات بیکار شما مطابقت داشته باشد.
رایگان
درج حرفه ای
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésDes bras pour ton assiette
کل فرانسه

ملاقات و هم‌ساختن

ملاقات و با هم‌ساختن در JRS Jeunes
رایگان
فعالیت و فرهنگ
JRS FranceJRS Jeunes
آنلاین

یادگیری زبان فرانسوی آنلاین

یادگیری زبان فرانسوی - زندگی در فرانسه - سطح A1، یا A2، یا B1
رایگان
حداقل 3 ساعت ها
فرانسوی
فعالیت و فرهنگ
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésMOOC Vivre en France
آنلاین

درک تاریخ هنر

آثار هنری را کشف، تحلیل و درک نمایید
رایگان
فعالیت و فرهنگ
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésPanorama de l'art
کل فرانسه

کودکان در خطر: از طریق تلفن 119 کمک بگیرید

شما کودک قربانی خشونت جسمی یا جنسی هستید یا کودک قربانی خشونت فیزیکی یا جنسی را می شناسید، با شماره 119 تماس بگیرید.
رایگان
صحت
خانواده
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésAllô enfance en danger
آنلاین

زبان فرانسوی را در تلفن هوشمند خود بیاموزید

J'apprends ،برنامه ای برای یادگیری زبان فرانسوی حتی زمانی که نمی توانید بخوانید یا بنویسید
رایگان
فرانسوی
Langues PluriellesJ'Apprends
آنلاین

شبکه اشتغال و اسکان پناهندگان

Reloref - شبکه مسکن و اشتغال پناهندگان از France terre d'asile
رایگان
درج حرفه ای
آموزش حرفه ای
مسکن
France Terre d'AsileReloref
کل فرانسه

حمایت از یک پناهنده

ملاقات و حمایت از یک پناهنده در ادغام وی در فرانسه.
فعالیت و فرهنگ
CoalliaMAINtenant
آنلاین

با ویدئو با Educ'ARTE بیاموزید

یک پلتفرم آموزشی نوآور و قابل تنظیم برای یادگیری آنچه می خواهید ، در جایی که می خواهید.
رایگان
فعالیت و فرهنگ
خانواده
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésARTE
کل فرانسه

قرضه برای پرداخت گواهینامه رانندگی

وام بدون بهره توسط بانک برای پرداخت هزینه آموزش گواهینامه رانندگی در آموزشگاه رانندگی.
تحرک
اداری
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésدریافت گواهینامه با پرداخت یک یورو در روز (Permis à 1€ par jour)
آنلاین

آموزش آنلاین که توسط Pôle emploi تمویل می شود، شرکت کنید

با تشکر از Pôle emploi، به صورت آنلاین در OpenClassrooms شغلی در بخش دیجیتال بیاموزید
رایگان
درج حرفه ای
آموزش حرفه ای
OpenClassroomsOpenClassrooms
آنلاین

بازدید از موزه ها از خانه خود

به لطف تورهای مجازی موزه ها را کشف کنید
رایگان
تقریباً 1 heure
فعالیت و فرهنگ
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésVisite virtuelle de musée
آنلاین

آموزش و یادگیری زبان فرانسوی

به لطف رادیو RFI زبان فرانسوی را خود توسعه داده و بیشتر بیاموزید
رایگان
فعالیت و فرهنگ
فرانسوی
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésRFI
آنلاین

تعمیق دانش خود در ساینس

دسترسی به منابع دیجیتالی به لطف La Cité des Sciences et de l'Industrie به یک دانشمند واقعی تبدیل شوید
رایگان
فعالیت و فرهنگ
خانواده
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésLa cité des sciences